Digitalizacja i automatyzacja poczty przychodzacej

Obecnie przedsiębiorstwa są bardziej niż kiedykolwiek zmuszone do angażowania znacznych środków w celu wprowadzania zróżnicowanych treści dokumentów z różnych źródeł lub mediów do swoich procesów firmowych. Wiadomości dostarczone pocztą tradycyjną i elektroniczną należy przejrzeć, przydzielić i odpowiednio przetworzyć. Racjonalne i zautomatyzowane przetwarzanie poczty przychodzącej jest możliwe tylko wówczas, gdy wszystkie dokumenty są dostępne w formie elektronicznej.

Usługi oferowane przez firmę Tessi Solutions nadają się do tego celu znakomicie: przyjęta zostaje cała poczta przychodząca niezależnie od tego, czy chodzi o doręczone listy czy wiadomości e-mail.


Odpowiednie dla: korespondencji, rozliczenia wydatków, zwrotów poczty, formularzy wniosków, umów, faktur, potwierdzeń odbiorów dostawy, zamówień itp.

Dla dokumentów papierowych utworzyliśmy skrytkę pocztową. W naszych centrach usługowych cała poczta przychodząca jest skanowana, analizowana i interpretowana, czyli klasyfikowana do odpowiednich przypadków biznesowych i przygotowywana do dalszych procesów przetwarzających.

Informacje zawarte w przychodzących wiadomościach e-mail i e-dokumentach wraz z załącznikami są rejestrowane w ramach jednolitej struktury, a następnie przeprowadza się analizę i klasyfikację treści. Kolejną czynnością jest przyporządkowanie do odpowiedniego procesu przetwarzania.

W ten sposób wszystkie dokumenty i informacje zostają przypisane do określonych przypadków biznesowych i możliwa jest dalsza obróbka elektroniczna w różnych działach lub miejscach pracy. Tam przypisane przypadki zostają zgodnie z regułami biznesowymi sprawdzone, ocenione i dopuszczone. Dzięki całkowicie cyfrowemu procesowi odbioru poczty przychodzącej firma uzyskuje elektroniczną archiwizację niejako przy okazji a papier w większości przypadków można zutylizować.