Zarzadzanie formularzami (Forms Management)

Firmy z praktycznie wszystkich branż muszą sprawnie zarządzać różnorodnymi formularzami wysyłanymi z wielu źródeł. Ustrukturyzowane dokumenty takie jak wnioski ubezpieczeniowe, zamówienia, ankiety itp. są przez partnerów biznesowych wysyłane jako formularz pocztą tradycyjną, faksem lub w wiadomości e-mail. Przed odbiorcą stoi trudne zadanie polegające na odczytaniu z formularzy informacji istotnych dla działalności biznesowej.

Także pola wypełnione pismem ręcznym można odczytać z formularzy.

Optymalizacja calego procesu

Usługi zarządzania formularzami (Forms Management) optymalizują cały proces przetwarzania formularzy w danej organizacji. Wsparcie obejmuje początkową analizę i utworzenie koncepcji aż po przygotowanie formularzy i przekazanie pobranych danych do odpowiednich procesów biznesowych.

Od papieru do elektronicznych formularzy (eForm)

Dla zadań zarządzania formularzami (Forms Management) nie ma znaczenia, za pomocą jakiego kanału odbioru korzysta się w przypadku formularzy. Rozwiązania z zakresu zarządzania formularzami udostępniają dane z wszelkich możliwych typów formularzy przychodzących — od formularzy papierowych po elektroniczne (eForm).