Obsluga kancelarii wyzwaniem dla firm

W każdej firmie występuje ten sam problem: hybrydowa poczta przychodząca. Obecnie dobieramy wiadomości firmowe zapisane na różnych nośnikach — na papierze, w wiadomości e-mail lub jako dane z formularza internetowego. Codziennie firmy zmagają się z wyzwaniem, jakim jest ujednolicenie heterogenicznych danych oraz włączenie ich do elektronicznego procesu.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nowy klient rejestruje się online, kopię paszportu wysyła pocztą tradycyjną lub jako załącznik do wiadomości e-mail, a cała procedura musi być zakończona w ciągu 24 godzin. W takich sytuacjach cyfrowa kancelaria firmy Tessi Solutions jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które stawiają na wysoką jakość obsługi swoich klientów.


Cyfrowe przetwarzanie poczty przychodzącej
Cyfrowa kancelaria odbiera przychodzącą korespondencję w firmie elektronicznej i fizycznej, a następnie digitalizuje dokumenty papierowe na format elektroniczny. Kolejną czynnością jest automatyczna rejestracja i klasyfikacja odpowiednich treści, aby w oparciu o zdefiniowane zasady dokumenty mogły zostać przydzielone do odpowiednich procesów obiegu dokumentów (tzw. workflow). Może to być skrzynka pocztowa określonego pracownika lub zespołu czy wyspecjalizowana aplikacja np. do obróbki wniosków, faktur czy zgłoszeń szkody.
2018 Tessi document solutions (Switzerland) GmbH Wszelkie prawa zastrzezone.

Drukuj