Skanowanie dokumentów

Nie tylko rozpoznajemy treści dokumentów, ale także automatycznie klasyfikujemy pocztę przychodzącą zgodnie z typem dokumentu. Następnie dokumenty są przekazywane do odpowiednich aplikacji lub skrzynek pocztowych w celu dalszego przetwarzania. Oprócz obsługi zeskanowanych dokumentów papierowych funkcja automatycznego przydziału zarządza także przychodzącą pocztą elektroniczną. W tym celu stosuje się różne strategie:

  • Klasyfikacja według języka — Dzięki całostronicowemu rozpoznawaniu danych język zostaje rozpoznany i dokument można przydzielić do pracownika znającego określony język obcy.
  • Klasyfikacja według układu graficznego — Dokumenty zeskanowane lub otrzymane pocztą elektroniczną są rozpoznawane na podstawie swojego układu graficznego, dzięki czemu możliwe jest np. automatyczne sprawdzenie poprawności formularzy wniosków lub zamówień.
  • Klasyfikacja według treści — Za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (OCR, Optical Character Recognition) na wszystkich stronach danego dokumentu przeprowadza się wyszukiwanie słów kluczowych, takich jak „umowa”, „reklamacja” lub „rejestracja”. Według nich następuje identyfikacja pisma i przydzielenie do właściwej aplikacji.


Inteligentna klasyfikacja pism umożliwia zautomatyzowane przypisanie poczty przychodzącej do dalszych procesów biznesowych. Przykładowe procesy:

  • Przetwarzanie faktur dostawców
  • Zmiany danych adresowych
  • Zwrot poczty
  • Przetwarzanie wniosków
  • Przetwarzanie zgłoszeń szkód