Elektroniczna archiwizacja

Czy w Państwa firmie zachodzi potrzeba dostępu online do danych w dowolnym miejscu na świecie? Czy procesy w Państwa firmie powinny zostać całościowo zarejestrowane w postaci cyfrowej, tak aby spełniały one wymagania prawne? Jeśli tak — oferta usług archiwizacyjnych firmy Tessi Solutions jest idealnym rozwiązaniem.

Za pomocą profesjonalnej, elektronicznej archiwizacji dokumentów i informacji można znacznie poprawić dostęp do danych potrzebnych klientom, dostawcom lub pracownikom wykonującym audyt. Jednocześnie w sposób ciągły odbywa się protokołowanie informacji o tym kto, kiedy i z jakich dokumentów korzystał. Oferujemy indywidualne rozwiązania z zakresu archiwizacji całej poczty przychodzącej, digitalizacji starych akt oraz aktywnego zarządzania umowami, aktami personalnymi, dokumentami ubezpieczeniowymi itp.

Surowe wymagania stosowane przez nas podczas rekrutacji personelu zapewniają zachowanie najwyższej poufności w zakresie Państwa informacji. Dokumenty przeznaczone do skanowania i archiwizacji podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy i staranności. Wszystkie dokumenty znajdują się w chronionej strefie z kontrolą dostępu.


Skorzystaj z naszych nowoczesnych rozwiązań w zakresie oprogramowania i pracuj z europejskimi ekspertami w dziedzinie elektronicznego przetwarzania dokumentów.